Hallitus

Lippukunnan hallituksen muodostavat puheenjohtajana lippukunnanjohtaja ja viisi jäsentä, joista yksi on lippukunnanjohtajan apulainen eli hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallitus johtaa lippukunnan toimintaa ja jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan lippukunnan vuosikokouksessa helmikuussa. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Jäsenet vuonna 2018

Lippukunnanjohtaja Jaakko-Juhani Lunden
Taloudenhoitaja Miira Lehto
Sihteeri Joni Taipale
Jäsen Oskari "Opo" Korhonen
Jäsen Emma Ikonen
Jäsen Tuomas Simula
Varajäsen Laura Nyman