Hallitus

Lippukunnan hallituksen muodostavat puheenjohtajana lippukunnanjohtaja ja viisi jäsentä, joista yksi on lippukunnanjohtajan apulainen eli hallituksen varapuheenjohtaja. Nykyinen lippukunnanjohtaja on Jaakko-Juhani Lundén, ja hänen apulaisenaan toimii Laura Nyman

Hallitus johtaa lippukunnan toimintaa ja jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan lippukunnan vuosikokouksessa helmikuussa. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu noin kahdessa kerran kuussa.