Ryhmät

Partio on Suomen suosituimpia harrastuksia lasten ja nuorten keskuudessa ja suurin osa partiolaisista on iältään 7-18-vuotiaita. Myös täysi-ikäisiä tarvitaan partiotoiminnan tukitehtäviin. Aikuisilla partiolaisuus säilyy tietoina, taitoina, asenteina ja arvoina vanhallakin iällä. Seuraavassa on esitelty tavallinen EsMeläisen partiolaisen partiopolku.

Partiopolku

Sudenpennut (7-9 v.)
Partion voi aloittaa partion sudenpentuna mennessään ensimmäiselle luokalle. Mukaan sudenpentutoimintaan voi liittyä myöhemminkin, sillä sudenpennut ovat iältään tavallisesti 7-9 vuoden ikäisiä. Sudenpennut muodostavat nuorimpina jäseninä pohjan lippukunnan kehitykselle ja tulevaisuudelle. Sudenpentutoimintaan kuuluvat viikottaiset tapaamiset partiokololla sekä puolivuosittain tehtävät retket ja sudenpentujen omat partiotaitokisat. Sudenpennut opettelevat partiotaitoja leikin avulla.

Seikkailijat (10-12 v.)
Sudenpentuajan jälkeen, n. 10-vuotiaina sudenpennut siirtyvät seikkailijoiksi. Seikkailijat kokoontuvat joukkueissa, jotka voivat jakautua kokouksissa ja retkillä 2-3 pienempään vartioon. Seikkalijajoukkueen johtajat, sampot, ovat vaeltajia tai aikuisia. Seikkailijaohjelma painottuu erätaitoihin, joita harjoitellaan viikottaisissa kokouksissa ja retkillä. Seikkailijaohjelmaan kuuluvat myös päiväkisana kisattavat partiotaitokilpailut sekä seikkailijoiden oma päiväretki Sepeli.

Tarpojat (12-15 v.)
12-13-vuotiaana siirrytään tarpojiksi. Tarpojat toimivat sudenpentuihin ja seikkailijoihin verrattuna pienemmissä ryhmissä, vartioissa. Tarpojavartiota johtaa vain muutaman vuoden vanhemmat samoajat. Kukin vartio muokkautuu omanlaisekseen, tiiviiksi ryhmäksi ja hyvä vartiohenki näkyy erityisesti omilla retkillä ja kisoissa. Tarpojaohjelmaan kuuluvat myös KITTit (koko ikäkauden yhteiset tarpojatapaamiset) sekä toimintakauden kokoava Majakka. Tarpojaohjelman osa-alueet ovat leiri, selviyyminen, luovuus ja yhteiskunta.

Samoojat (15-18 v.)
15 vuotiaana siirytään samoajiksi, jolloin partiouralla tulee tyypillisesti mukaan myös ryhmän johtamistehtävät. Samoajaohjelmaan kuluu ROK eli ryhmän ohjaaja koulutus. Samoajilla on myös omia kokouksia muutaman kerran kuussa sekä retkiä ja partiotaitokilpailuja.

Vaeltajat (18-22 v.)
Samoajien jälkeen siirrytään vaeltajiksi 18-vuotiaina, jolloin partiopesteihin usein kuuluu nuorempien, sudenpentujen ja seikkailijoiden, johtamista sekä lippukunnan suurempien tapahtumien tekemistä. Vaeltajaohjelma aloitetaan Suomi-projektilla, jossa tutustutaan yhdessä oman vaeltajaporukan kanssa johonkin toiseen kaupungiin. Vaeltajaohjelma huipentuu ulkomaanprojektiin, joka toteutuetaan yhdessä oman vaeltajavartion kanssa. Vaeltajana jatketaan 22-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen jopa partiolaisena on kasvanut aikuiseksi.

Aikuiset tuet (22+ v.)
Aikuisisten tuki on tärkeää partiolippukunnan toiminnalle. Aikuiset antavat tärkeän panoksensa suden- ja seikkailijaryhmien johtajina, sekä suurien tapahtumien ja projektien järjestämisessä. Vanhat EsMeläiset toimivat usein suurempien projektien parissa Pääkaupunkiseudun partiolaisissa tai Espoon Partiotuessa.