Hallitus

Lippukunnan hallituksen muodostavat puheenjohtajana lippukunnanjohtaja ja viisi jäsentä, joista yksi on lippukunnanjohtajan apulainen eli hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallitus johtaa lippukunnan toimintaa ja jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan lippukunnan vuosikokouksessa helmikuussa. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Jäsenet vuonna 2016

Lippukunnanjohtaja Miira Lehto
Lippukunnanjohtajan apulainen Emma Saukkoriipi
Jäsen Lotta Kuskelin
Jäsen Tuukka Einola
Jäsen Kiia Einola
Jäsen Joni Taipale
Taloudenhoitaja (ei jäsen) Anu Kononen